Menu

Stoppen met roken - basis

Bron: HZD

Tijdens de basistraining Stoppen met roken leer je hoe je patiënten zo goed mogelijk kunt begeleiden bij het stoppen met roken. 

Programma

9.30 uur – welkom en kennis maken

Afstemming deelnemersgroep

 • Delen praktijkervaring rookstopondersteuning en –begeleiding
 • Leerwensen en doelen vaststellen

Introductie (stoppen met) roken

 • Prevalentiecijfers
 • Schadelijke stoffen/gevolgen van (mee)roken/gezondheidsrisico’s
 • Tabaksverslaving/nicotineontwenning

Gedragsverandering  en motivatie

 • Uitgangspunten/basisprincipes Motiverende Gespreksvoering (MGV)
 • Fasen stopproces
 • Motiveren, hoe doe je dat?
 • Attitude van de ondersteuner/ begeleider

Behandeling van tabaksverslaving/ effectieve rookstopbegeleiding

 • STIMEDIC (effectief bewezen interventie) in de huisartsenpraktijk
 • Stapsgewijze rookstopbegeleiding volgens  het 7-stappenplan
 • Hulpmiddelen/ farmacotherapie

13.00 tot 13.30 uur – lunchbuffet

Oefening praktische vaardigheden door middel van rollenspellen

 • Aan de hand van casuïstiek
 • Werken met het STIMEDIC basisprotocol (interventiekaart)
 • Werken met het STIMEDIC intensiefprotocol (interventiekaart)
 • Toepassen gesprekstechnieken en –vaardigheden (basisprincipes en –technieken MGV)

Implementatie in de praktijk (indien gewenst)

 • Welke (on)mogelijkheden en barrières/wat is er nodig?
 • Wie/welke patiënten(groepen) kunnen waar terecht?/doorverwijzen

Taken/samenwerking verschillende disciplines

Voor wie is deze scholing bedoeld?

De basistraining Stoppen met roken is geschikt voor huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en specialistisch verpleegkundigen.