Menu

Langerhans opvolgavond

Bron: Myriam Bijstra

Als vervolg op de Langerhans basiscursus instellen op insuline verzorgt de HZD, in samenwerking met Langerhans, een opvolgavond Insulinetherapie. Tijdens deze opvolgavond komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Een korte opfrissing van kennis uit de Basiscursus
  • Nierschade en nierfunctie
  • Beoordelen van lastige dagcurves bij insulinegebruik
  • Nieuwe ontwikkelingen (na het verschijnen van de Standaard)
  • Diabetes in de palliatieve en terminale fase

Naast deze onderwerpen kan een deel van de inhoud bepaald worden door de deelnemers. Eigen vragen of casuïstiek kunnen hiervoor minimaal 14 dagen voor aanvang van de cursus doorgeven worden via huiswerk@langerhans.com. Op de website www.diabetes2.nl is onder onderwijs/downloads Opvolgavond een format voor het aanleveren van casuïstiek te vinden.

Programma

17.00 uur - Ontvangst met broodbuffet
17.30 uur - Aanvang cursus
19.30 uur - Koffie/thee pauze
21.15 uur - Einde cursus

Voor wie is deze scholing bedoeld?

Huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en diabetesverpleegkundigen.

Accreditatie

De opvolgavond is geaccrediteerd door KNMG (CvAH), 4 punten; EADV 7 punten;  NVvPO, RSV en V&VN, 4 punten.