Menu

Langerhans Opvolgavond 2

Bron: HZD


Deze tweede opvolgavond is bedoeld voor huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen die ook de eerste opvolgavond hebben bijgewoond. Tijdens deze tweede opvolgavond komen de volgende aspecten aan bod:  

  • Opfrissen praktische overleglijn
  • Ophoging EH zonder effect
  • Diabetes en kwetsbare ouderen
  • Palliatieve en terminale situaties en medicatie
  • Slecht ingestelde patiënten
  • Onregelmatige diensten en insuline
  • Obesitas, wat moeten we ermee?