Menu

Langerhans Opvolgavond 1

Bron: HZD


Deze eerste opvolgavond is bedoeld voor huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen die de basiscursus Langerhans instellen op insuline hebben gevolgd. Tijdens deze eerste opvolgavond komen onderstaande aspecten aan bod:

  • Opfrissen van insuline profielen
  • Van 2e naar 1e lijn, matige instelling
  • LADA
  • Prednison
  • Antipsychotica
  • Discrepantie glucose-HbA1c
  • Het moderne basaal-bolus regime
  • Autonome neruopathie en hypo unawareness
  • Telefonische consulten