Menu

Juridische aspecten

Bron: HZD


De scholing Juridische aspecten biedt je handvatten die je in de dagelijkse praktijk helpen op juridisch verantwoorde wijze samen te werken. De scholing is praktijkgericht opgezet. Aspecten die aan de orde komen zijn:  

  • Taakdelegatie uit de Wet BIG
  • Standaarden richtlijnen en protocollen uit de WGBO
  • Het delen van patiëntengegevens op basis van privacywetgeving.
  • De eisen uit de Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg. Een belangrijke vraag die wordt beantwoord is: wat zijn de rechten en de plichten in de huisartsenpraktijk voor de doktersassistent(e) en praktijkondersteuner?