Menu

BSIS

Bron: HZD


Werk je regelmatig met het Benchmark- en Spiegelinformatiesysteem (BSIS) van het Kenniscentrum voor Ketenzorg? Wil je dit systeem beter onder de knie krijgen, loop je tegen problemen aan of heb je vragen? Doe dan mee met de BSIS scholing!

Tijdens deze scholing zullen er allerlei praktische vragen aan bod komen, die zowel ingaan op Diabetes Mellitus type 2 als COPD. Voorbeelden van vragen waarop een antwoord wordt gegeven zijn:

  • Hoe beoordeel ik resultaten export-import via QuickView?
  • Leg ik formulieren vast via formulier of via QuickView?
  • Hoe leg ik statussen vast en welke status gebruik ik in welke situatie?
  • Wat zijn de neveneffecten van dubbelingen in lijsten?
  • Hoe filter ik patiënten zodat ik niet de hele lijst hoef door te lopen?
  • Hoe werkt de laatste check/de sortering van de patiëntenlijst?
  • Wat doe ik met uitgeschreven of overleden patiënten?
  • Hoe werkt de signalering van patiënten?
  • Hoe gebruik ik het ticketsysteem en andere hulpmogelijkheden?