Kies hieronder de scholing waarvoor je je wilt inschrijven.


Langerhans instellen op insuline - basis

Tijdens de basiscursus Instellen op insuline van Langerhans leer je de startschema’s en insulineprofielen kennen en leer je hoe je patiënten verantwoord op insulinetherapie kunt instellen. Na het volgen van de scholing ben je bovendien in staat patiënten te adviseren over eventuele aanpassingen van hun therapie.


CASPIR module 1 t/m 5

De spirometrie nascholing CASPIR wordt mogelijk gemaakt door de COPD en Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG) in samenwerking met AstraZeneca. De nascholing is bedoeld voor huisartsen, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. Deze nascholing bestaat in totaal uit vijf modules.


Stoppen met roken voor huisartsen 

Deze basistraining Stoppen met roken is speciaal gericht op huisartsen. De scholing van één dagdeel is voldoende voor het goed kunnen uitoefenen van de taken van de arts in de ondersteuning van Stoppen-met-rokentrajecten en de afstemming van de samenwerking daarbij met de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige.

Motiverende gespreksvoering - basis

De basistraining Motiverende gespreksvoering duurt één dag en is opgesplitst in twee aansluitende dagdelen. Het eerste deel van deze dag wordt besteed aan het leggen van een goede basis om in de praktijk zowel de hulpvraag als ambivalentie van de patiënt te verhelderen. De deelnemers oefenen gedurende dit dagdeel in hun eigen groep en kunnen vragen stellen over functie-specifieke uitdagingen. Er wordt tevens aandacht besteed aan de onderwerpen SPIRIT, ambivalentie en ORBS (motiverende vaardigheden). 
Vervolgens wordt het tweede gedeelte van deze dag benut om naar een aantal lastige situaties te kijken en daar in gezamenlijkheid verschillende strategieën op los te laten. De focus ligt in dit gedeelte op het verhelderen van de hulpvraag en het onderzoeken van ambivalentie. Gesprekken worden “onaf” afgerond om de kans op veranderbereidheid in de tussenliggende periode zo groot mogelijk te maken.


SIMM's scholing

Tijdens deze SIMM’s scholing komen er een aantal onderwerpen aan bod: het voetonderzoek dat wordt uitgevoerd door de POH-S, de indeling in SIMM’s classificatie en de nieuwe zorgprofielen, de veranderingen in contractering diabetische voetzorg 2015 en de samenwerking tussen de POH-S, podotherapeut en medisch pedicure.


Diabetesscholing voor doktersassistenten

Tijdens deze diabetesscholing speciaal voor doktersassistenten staan er drie onderwerpen centraal: kennisoverdracht, organisatie en het telefonisch consult. Bij het laatste onderwerp ligt de focus op de vraag hoe veelvoorkomende problematiek, bijvoorbeeld afwijkende curves, het beste kan worden afgehandeld. 

Langerhans opvolgavond

Als vervolg op de Langerhans basiscursus instellen op insuline verzorgt de HZD, in samenwerking met Langerhans, een opvolgavond Insulinetherapie. De kennis uit de basiscursus wordt kort opgefrist en er is aandacht voor onder andere het beoordelen van lastige dagcurves, nierschade en de nierfunctie en diabetes in de palliatieve fase.


CASPIR module 6

De herhalingscursus CASPIR wordt mogelijk gemaakt door de COPD en Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG) in samenwerking met AstraZeneca. De nascholing is bedoeld voor huisartsen, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners en maakt onderdeel uit van de aangeboden activiteiten voor hercertificering CASPIR.


Stoppen met roken - basis

Tijdens de basis training Stoppen met roken leer je hoe je patiënten zo goed mogelijk kunt begeleiden bij het stoppen met roken. Deze basistraining is geschikt voor praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, specialistisch verpleegkundigen en huisartsen die zelf intensieve stopbegeleiding geven aan hun patiënten


Motiverende gespreksvoering - verdieping

De verdiepingstraining motiverende gespreksvoering bestaat uit twee dagdelen. Het eerste dagdeel richt zich op het effectief reageren op weerstand en ‘behoudtaal’. Vragen waarop antwoord wordt gegeven zijn: ‘Hoe kan je openingen creëren voor het opstellen van een individueel zorgplan?’ en ‘Hoe kan je ondanks onderhuidse weerstand toch zicht krijgen op de verandermogelijkheden?’. Daarnaast zal er tijdens deze sessie worden stilgestaan bij het uitvergroten van deze veranderbereidheid door effectief te reageren op verandertaal.
Deze tweede verdiepingssessie richt zich specifiek op de patiënt die zegt te willen veranderen, maar niet in actie komt. De belangrijkste vraag die wordt beantwoord is: ‘Hoe kom je van veranderbereidheid tot een concreet actieplan (individueel zorgplan), waar de patiënt zich daadwerkelijk aan committeert?’. Tijdens deze sessie wordt er gewerkt met een acteur. 


IMIS

Tijdens de Inhalatie Medicatie Instructie School (IMIS) leer je hoe je de instructie voor het innemen van inhalatiemedicatie kan optimaliseren. Dit is erg belangrijk, omdat in de praktijk nog te vaak blijkt dat patiënten verward raken doordat zij verschillende instructies ontvangen over hetzelfde medicament en/of de toedieningsvorm.

Stoppen met roken - farmacotherapie update

Uit onderzoek blijkt dat een gecombineerde aanpak van zowel gedragsmatige als farmacotherapeutische behandeling het meest effectief is om te stoppen met roken. Zorgverleners die bekwaam zijn om stoppen met roken begeleiding te geven kunnen met deze verdiepingscursus hun kennis op het gebied van farmacotherapie snel updaten.